Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Kumrular Köyü, 1721 parsel numaralı taşınmazın “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 241 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b fıkrası gereğince, 27.09.2018 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel İdaresi – İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
 
        Duyuru ile ilgili detaylar için tıklayınız.