Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Demircihalil Köyü, 128 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde agro ve sağlık amaçlı turizm tesisi yapılması maksadıyla “Turizm Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve “Sağlık Odaklı Tatil Köyü” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylanmıştır.