Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Dereköy, Karadere ve Şükrüpaşa Köyleri civarında ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen 17.11.2011 tarih ve EÜ/3498-2/2144 nolu Üretim Lisansı bulunan saha içerisinde “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 07.09.2018 tarih ve 239 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 
Söz konusu İl Genel Meclisi Kararı ve planın bir örneği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesinin b fıkrası gereğince, 27.09.2018 gününden itibaren 30 gün (1 ay) süreyle İl Özel İdaresi – İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosuna asılmak suretiyle askıya çıkarılmıştır.
 
 
        * İlan için tıklayınız.
 
        * Meclis Kararı için tıklayınız.
 
        * 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız.
 
        * 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız.